fbpx

TOP 5 analytických a BI trendů 2020

Během posledních 10 let došlo k revoluci díky oblasti business intelligence. Množství dostupných dat a rychlost vytváření nových se zrychluje a obchodní modely i zlepšování procesů se stále více spoléhají na data a analytiku. Ještě aby ne!

V této souvislosti se objevuje klíčová výzva: efektivní a zároveň inovativní využívání zdrojů je možné pouze tehdy, jsou-li dobře nastaveny analytické a datové procesy. Mnoho společností již dosahuje svých limitů přístupem „čím více dat, tím lépe“ ale zapomínají na to, že v důsledku nedostačující kvality dat nebo analytických dovedností se v závěru účel mine účinkem. Co s tím? Máme pro Vás Top 5 trendů pro rok 2020! 

 


 

 1. Řízení kvality dat (DQM)

 

Většina společností dnes již chápe dopad kvality dat na analýzu a další rozhodovací procesy, proto mají uvnitř zřízenou vlastní politiku kvality, oddělení a implementovány různé technologie. DQM je základním stavebním kamenem a je proto považováno za klíčový faktor pro zajištění účinné analýzy. Podle společnosti Gartner se odhaduje, že špatná kvalita dat stojí organizace ztráty v průměru 15 milionů USD ročně. Důsledky špatně interpretovaných dat jsou četné, můžeme se bavit o přesnosti porozumění zákazníkům až po vytváření správných obchodních rozhodnutí.

 

Kvalita často spočívá v získávání dat, v datové struktuře, implementaci pokročilých datových procesů, v efektivní distribuci dat, či v dohledu nad správností dat a jejich aktualizací. Pro správné uchopení a upevnění základů, je potřeba podniknout kroky v podobě 5 pilířů:

 • Lidé

 • Profilování dat

 • Definování kvality dat

 • Reporting dat

 • Oprava dat


Řízení kvality dat by nemělo zůstávat jen ve škatulce trendů v BI 2020, ale také se stát jedním z nejdůležitějších bodů, který by společnosti měly přijmout kvůli svým počátečním investicím. Implementací celopodnikových procesů týkající se kvality dat tak společnosti zlepšují jejich schopnost využívat business intelligence a získat tak konkurenční výhodu, která jim umožňuje maximalizovat návratnost investice do BI.

 


 1. Vizualizace dat

 

Vizualizace číselných a textových výstupů přináší srozumitelné a snadno sledovatelné změny v trendech, což usnadňuje manažerské rozhodování a přináší úsporu času při získávání i interpretaci informací.

 

Cílem a smyslem rozvoje nových schopností a funkcí BI je podpořit nové trendy v oblasti řízení – zejména kolaborativní rozhodování distribuované do více úrovní řízení. Použitím nástrojů na vizualizaci dat se tak rozhodovací proces v řízení stává udržitelným s přihlédnutím k vytvořeným relevantním poznatkům. Jak již bylo řečeno, firemní uživatelé vyžadují software, který je:

 • Uživatelsky přívětivý

 • Flexibilní

 • Šetří čas

 • Umožňuje jednoduchou práci s velkým objemem dat


Lidé víc důvěřují datům, která „dobře vypadají“ nebo jsou „dobře převyprávěna“. To vždy pomáhá obecnému povědomí o příslušných datech, analýzách a přirozeně to zvyšuje význam, který je datům a analýzám přikládán v procesu rozhodování.

 


 1. Prediktivní a preskriptivní analytické nástroje


Analytika zítřka je orientovaná na budoucnost a snaží se poskytnou odpovědi na otázky: Co se stane, když … ? Díky čemu můžeme dosáhnout … ?  V souladu s tím je prediktivní analytika zdaleka nejvíce diskutovanými trendem mezi podnikovými analytiky a mezi BI profesionály. Big data se stávají hlavním zaměřením analytických procesů, které využívají nejen velké podniky, ale i ty malé a střední.

 

Prediktivní analytika vychází ze získaných informací a ze stávajících datových souborů za účelem předpovězení budoucích pravděpodobností. Jelikož jsou budoucí data odhadovaná , je nutné vždy zahrnout možnost chyby z její definice, i když tyto chyby se neustále snižují, protože softwary, které dnes spravují velké objemy dat, jsou neustále chytřejší a efektivnější. Prediktivní analytika ukazuje, co se může v budoucnu stát s přijatelnou úrovní spolehlivosti, včetně několika alternativních scénářů a posouzení rizik. Hlavní podstatou je lépe porozumět zákazníkům, produktům, partnerům a identifikovat včas potenciální rizika a příležitosti pro společnost.

 

Preskriptivní analytika jde o krok dále do budoucnosti. Prověřuje data nebo obsah, aby bylo možno určit, jaká rozhodnutí by měla být učiněna a jaké kroky podniknuty k dosažení zamýšleného cíle. Je charakterizována technikami v podobě grafové analýzy, simulace, komplexního zpracování událostí, neuronových sítí, heuristiky a strojového učení. Preskriptivní analytika se snaží zjistit, jaký bude dopad budoucího rozhodnutí, aby bylo možné toto rozhodnutí upravit ještě dříve, než budou skutečně učiněno. Tato analytika pomáhá optimalizovat plánování, výrobu, inventarizaci a návrh dodavatelského řetězce tak, aby co nejlépe vyhovoval vašim zákazníkům.

 


 1. BI v telefonu

 

Jedná se o jeden z nejvýznamnějších nově se rozvíjejících trendů v oblasti business intelligence, který přináší mnoho výhod. Data máte vždy po ruce, ať už jedete ve vlaku nebo ležíte na pláži. Fyzická přítomnost je čím dál tím méně potřeba a to ovlivňuje i směr vývoje business intelligence. BI v telefonu umožňuje společnostem přístup k jejich datům také v reálném čase, zajišťuje rychlejší reakci na jakékoli obchodní události a poskytuje více svobody uživatelům.

 


5. Automatizace

 

Téma business intelligence by nebylo kompletní bez automatizované práce s daty. V posledním desetiletí bylo vygenerováno, uloženo a připraveno ke zpracování obrovské množství dat, na které společnosti hledají moderní a automatizované řešení. Gartner předpovídá, že v příštím roce bude automatizováno více než 40% úkolů v oblasti data science, a proto je automatizace jedním z trendů v business intelligence, který je dobré sledovat.

Jak mohou Grow data pomoci vaší firmě? Jak mohou Grow data pomoci vaší firmě?

Jak mohou Grow data pomoci vaší firmě?

Domluvit schůzku

Jsme specialisté na digitální transformaci, provedeme váš podnik komplexní změnou od automatizace procesu sběru dat po
implementaci softwaru pro reporting a prediktivní údržbu.

Kontaktní informace

Email: info@growdata.cz
Phone: +420 602 312 496

Copyright © 2020 Grow data s.r.o. | Vytvořeno v České republice.

Pokračováním užívání této stránky souhlasíte s použitím cookies. Více informací

Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno pro "povoleno cookies", aby vám poskytlo nejlepší možné prohlížení stránek. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení cookie nebo klepnete na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s podmínkami použití cookie.

Zavřít